Хэвлэл

Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030 "Үндэсний үүрэг амлалт"

2023 оны есдүгээр сарын 07

Хэвлэсэн

НҮБ-ын СЗГ
File type: PDF
Татаж авсан: 1287
File type: PDF
Татаж авсан: 1546

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл