Монгол Улс дахь НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага өлсгөлөнг арилгах зорилго бүхий олон улсын хамтын ажиллагагааг тэргүүлэгч байгууллага юм. Бид дэлхийн хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хүн бүр ямагт эрүүл, чийрэг, идэвхтэй амьдрахад шаардлагатай чанарлаг хүнсний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийг зорьж ажилладаг.
ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ОУХБ) нь нийгмийн шударга ёс, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүний эрх, хөдөлмөрийн эрхийг дэмжиж, нийгмийн шударга ёс бол бүх нийтээрээ урт хугацаанд энх тайвнаар оршин тогтноход зайлшгүй шаардлагатай хэмээх зарчмыг эрхэм зорилгоо болгон хэрэгжүүлдэг.
ОУШХБ
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага нь хүмүүнлэг бөгөөд нарийн дэг журамтайгаар шилжилт хөдөлгөөнийг зохион байгуулах нь шилжин сууршигчид болон нийгмийн аль алинд нь үр өгөөжтэй байдаг гэсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг.
НҮБ-Хабитат
НҮБ-ын Хабитат байгууллага нь илүү сайхан хот суурин газрын хөгжлийн төлөө ажилладаг, хүн амын нутагшил, суурьшлын асуудал хариуцсан НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага юм. Нийгэм ба байгаль орчны хувьд тогтвортой хүн ардын суурьшлын хөгжил ба хүн бүрт хүрэлцэхүйц орон байраар хангахыг зорьж ажилладаг.
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр нь эх дэлхийгээ хамгаалж, ядуурлыг арилгах чиглэлээр нийт 170 орчим улс орон, нутаг дэвсгэрт салбараа байгуулан ажилладаг. Бид улс орнуудад хүчтэй бодлого, ур чадвар, түншлэл, институцуудыг хөгжүүлэхэд нь тусалсанаар тэд өөрсдийн хөгжлийн ахиц дэвшлээ тогтворжуулж чаддаг.
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО-ийн эрхэм зорилго бол боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, харилцаа холбоо, мэдээллийн сувгаар дамжуулан энх тайвныг тогтоон, ядуурлыг арилгаж, тогтвортой хөгжил, соёл хоорондын яриа хэлэлцээрт хувь нэмрээ оруулах явдал юм.
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан нь, жирэмслэлт бүр нь хүсэн хүлээсэн жирэмслэлт байж, төрөлт бүр аюул, эндэгдэлгүй, залуу хүн бүр өөрийн чадавхийг бүрэн дайчлан хэрэгжүүлэх боломжтой тийм ертөнцийг бүтээхэд чиглэж ажилладаг НҮБ-ын төрөлжсөн тэргүүлэх байгууллага юм. НҮБХАС нт өдгөө 155 оронд ажиллаж байна.
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан нь дэлхий дахинаа 190 гаруй улс орон, бүс нутагт хүүхдийн амь насыг аварч, тэдний эрхийг хамгаалан, хүүхэд бүр бага наснаасаа өсвөр нас хүртлээ өөрт буй бүх хүчин чадал боломжоо дайчлахад нь тусалж ажилладаг бөгөөд бид хэзээ ч бууж өгдөггүй.
НҮБАҮХБ
НҮБ-ын Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага нь хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх (ХТАҮХ) замаар ядуурлыг арилгах зорилготой. ХТАҮХ бол бидний ирээдүй хойч үед үр ашигтай эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны хэмжигдэхүүнүүдийг амжилттайгаар уялдуулан нэгтгэхэд чиглэсэн гол хөдөлгөгч хүч юм.
ДЭМБ
Бид дэлхийн өнцөг булан бүрт буй хүмүүст илүү сайн сайхан, эрүүл ирээдүйг бүтээхийн төлөө ажиллаж байна.