Зохиогч
Г. Мөнхболор
НҮБАҮХБ
Төслийн зохицуулагч
Munkhbolor
Зохиогч
Д. Соёлмаа
НҮБ-ын СЗГ
Мэдээлэл харилцааны ажилтан
Soyolmaa
Зохиогч
М. Эрхэмбаяр
ОУШХБ
Мэдээлэл харилцааны зөвлөх
Erkhembayar Munkhbayar
Зохиогч
П. Болормаа
ОУХБ
Үндэсний хөтөлбөрийн зохицуулагч
Bolormaa
Зохиогч
Ц. Жаргалан
ДЭМБ
Мэдээлэл харилцааны ажилтан
Jargalan
Зохиогч
Ч. Цэлмэг
ХХААБ
Мэдээлэл харилцаан, хамтын ажиллагааны зохицуулагч
Tselmeg