НҮБ-ын Суурин Зохицуулагчийн газар

НҮБ-ын гишүүн улс орнуудаас НҮБ-ын тогтолцоог өөрчлөн шинэчлэх талаар гаргасан нэгдсэн уриалгын хариу болгон НҮБ-ын хөгжлийн системийн түүхэн дэх хамгийн өргөн хүрээг хамарсан хөгжлийн шинэчлэл хийх тогтоолыг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2018 оны 6-р сард батлан гаргасан.

Энэхүү шинэчлэлийн үндсэн зорилго нь Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд улс орнуудын  итгэлтэй, найдвартай, хамтач, хариуцлагатай, үр нөлөөтэй түнш нь болж ажиллах нэгдмэл зорилгоо хамтран тодорхойлогч, илүү хүчтэй НҮБ-ын хөгжлийн систем болж өөрчлөн шинэчлэгдэхэд оршино. 

Монгол Улс дахь НҮБ-ын системийг НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч тэргүүлдэг  бөгөөд тэрээр тус улсад НҮБ-ыг төлөөлж буй  хөгжлийн хамгийн өндөр албан тушаалтан юм. НҮБ-ын Суурин зохицуулагч нь НҮБ-ын системийн  суурин болон суурин бус байгууллагуудаас бүрдсэн НҮБ-ын Удирдлагын багийг  тэргүүлж, тус улсын хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад зохицсон хамтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, улмаар системийн хэмжээнд хариуцлагын тогтолцоог газар дээр нь баталгаажуулах үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

Суурин зохицуулагчийг Суурин зохицуулагчийн алба (СЗА) дэмжин ажиллаж байна.  Тус алба нь Тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөрүүд, хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах үйл ажиллагаа, хөгжлийн зохицуулалтын ажил зэрэг нийтлэг хөтөлбөртэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж байна. Эдгээр нь  Засгийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, зорилтууд, НҮБ-ын системийн байгууллагуудын бүрэн эрх, зорилтуудтай уялдаатай байх нь зүйн хэрэг.

Суурин зохицуулагчийн алба (СЗА) нь хөгжлийн зохицуулалтын таван үндсэн чиг үүрэгтэй. Тухайлбал,

  • Хөгжлийн зохицуулалт - Стратеги төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, багийн ахлагч - Ж. Должинсүрэн
  • Хөгжлийн зохицуулалт - Эдийн засагч - Сангвон Лим
  • Хөгжлийн зохицуулалт - Түншлэл, хөгжлийн санхүүжилт хариуцсан ажилтан - (шалгаруулалт явагдаж байна)
  • Хөгжлийн зохицуулалт - Дата удирдлага, үр дүнгийн хяналт, тайлан хариуцсан ажилтан - Г. Цэнд-Аюуш
  • Хөгжлийн зохицуулалт - Мэдээлэл харилцаа ажилтан - Д. Соёлмаа 

Түүнчлэн, Суурин зохицуулагчийн алба нь дараах нэмэлт чиг үүрэгтэй. Үүнд:

  • Хүний эрхийн үндэсний зөвлөх - Ч. Алтангэрэл
  • Хүмүүнлэгийн асуудал эрхэлсэн ажилтан - Б. Сувд
  • Санхүү, захиргааны ажилтан - О. Наран
  • Суурин зохицуулагчийн нарийн бичгийн дарга - З. Алтанчимэг 
  • Жолооч - П. Батмөнх

НҮБ-ын Суурин зохицуулагч

Ноён Тапан Мишра нь 2019 оны 9-р сараас Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч (НҮБ СЗ)-ийн албан үүргийг гүйцэтгэж байна.  НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч нь НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын тушаалаар томилогддог, тухайн Улс орон дахь НҮБ-ын Хөгжлийн системийн  хамгийн өндөр албан тушаалтан  бөгөөд тус улсыг хөгжүүлэх чиглэлээр Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хамтарсан багийг удирдана. Энэ албан тушаалд томилогдохоос өмнө буюу 2015-2019 онд ноён Мишра БНАСАУ дахь НҮБ-ын Суурин Зохицуулагчийн албыг мөн хашиж байсан.

Ноён Тапан Мишра 2003 оноос хойш НҮБ-ын системд ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрт Сургалтын Зөвлөх, Удирдлагын товчооны Хүний нөөцийн албанд Сургалтын нөөцийн төв (СНТ/LRC)-ийн орлогч дарга, 2007-2013 онд Сургалтын нөөцийн төвийн захирал, даргын албыг тус тус хашиж байсан. Үүнээс хойш Бизнесийн шийдлийн биржийн Ахлах зөвлөхөөр Улс орны багууд болон Төв албадад хэд хэдэн чиглэлийн ажил үүрэг гүйцэтгэж байсны зэрэгцээ  Хүний хөгжлийн илтгэлийн алба болон Бодлого, хөтөлбөрийг дэмжих товчоонд 2015 он хүртэл буюу НҮБ-ын Суурин Зохицуулагчийн албанд томилогдох хүртлээ ажилласан байна.

НҮБ-ын системд ажиллаж эхлэхээсээ өмнө ноён Мишра нь Энэтхэг Улсад хувийн болон төрийн байгууллагуудад ажиллаж байсан. Тэрээр хөдөлмөрийн гараагаа 1984 онд Энэтхэг Улсын Бхаратын газрын тосны корпорац (Бирмийн Шелл корпорац)-ийн хүний нөөцийн мэргэжилтнээс эхэлсэн бөгөөд улмаар Энэтхэг Улсын Хойт Бүсийн Аж үйлдвэрлэлийн харилцааны газрын даргын албыг хашиж, Мумбай дахь Бүх Энэтхэгийн Сургалтын төвийн менежер, Зохион байгуулалттай сургалт, өөрчлөлтийн менежментийн Дотоод сургагч дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан. Түүнчлэн Инфосистем Манлайллын  Институтийн Факультетийн гишүүнээр, Гургаон дахь Авьяасыг хөгжүүлэгч компани (Grow Talent Co.Ltd)-д дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байжээ (Зөвлөх үйлчилгээ).

Ноён Мишра нь Жамшедпүр (Jamshedpur) дахь Энэтхэг Улсын тэргүүлэх  Бизнесийн сургуулийн Удирдлагын  инститүтэд (XLRI) ахисан түвшний сургалтыг дүүргэсэн бөгөөд Энэтхэгийн Мумбай хот дахь Удирдлага судлалын Нарсии Монжий Инститүт (NMIMS), АНУ дахь Колумбын Их Сургуулийн Олон улсын харилцаа, төрийн бодлого, засаглалын сургууль зэрэг нэр хүндтэй байгууллагуудад Хүний нөөцийн менежментийн хичээл заах зэргээр эрдэм шинжилгээний салбарт идэвхтэй ажиллаж байсан.