Хэвлэл

НҮБ-ын Хөгжлийн тусламжийн хүрээ 2017-2020: Үр дүнгийн тайлан Цөөн үгээр

2021 оны тавдугаар сарын 19
UN in Mongolia

Хэвлэсэн

НҮБ-ын СЗГ

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Холбогдох мэдээлэл