Илтгэл

Дэлхийн хүн ам 8 тэрбумд хүрлээ

2022 оны арван нэгдүгээр сарын 10

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар