Илтгэл

Тогтвортой Хөгжлийн төлөөх Үндэсний Форумыг нээж Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч Тапан Мишрагийн хэлсэн үг

2023 оны есдүгээр сарын 07

Илтгэл

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар