Илтгэл

НҮБ-ын Суурин зохицуулагч Тапан Мишрагийн Тогтвортой хөгжлийн олон талт зөвлөлийн анхдугаар хуралдаанд хэлсэн үг

2022 оны гуравдугаар сарын 23

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага