Илтгэл

Дэлхийн аялал жуулчлалын өдрийг тохиолдуулан илгээсэн НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын илгээлт

2022 оны есдүгээр сарын 27

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ДХБ
Дэлхийн худалдааны байгууллага