Өгүүлэл

Нийгмийн даатгалын системээр дамжуулан малчдын цочролд тэсвэртэй байдлыг сайжруулах нь

2022 оны хоёрдугаар сарын 23
Herders learning about social insurance benefits
Тайлбар: Mr Budarakh Avildolda and his fellow herders from Tsengel soum, Bayan-Ulgii province learning about the benefits of voluntary social insurance schemes
Зургийг: © UNRCO / D.Soyolmaa

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Хөгжлийн зохицуулалт - Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХХААБ
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
ОУХБ
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд