Өгүүлэл

Partnership for Ambitious Climate Action in Mongolia

2021 оны нэгдүгээр сарын 05
Partnership for Ambitious Climate Action Online Forum, 22 December 2020
Caption: Partnership for Ambitious Climate Action Online Forum, 22 December 2020
Photo: © UN Mongolia

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Мэдээлэл харилцааны ажилтан
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
UNDP
United Nations Development Programme
UNEP
United Nations Environment Programme

Энэхүү санаачилгад хамрагдсан бусад байгууллагууд

AAK
Agulhas Applied Knowledge
GCF
Green Climate Fund

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд