Өгүүлэл

Шинжлэх ухаанд тэмүүлэгч “Ms. STEM” хөтөлбөрийн охидтой танилц

2024 оны хоёрдугаар сарын 10
Ms.STEM program participants
Тайлбар: Participants and judges of the Ms.STEM Science Fair, held on 4 November 2023

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд