Өгүүлэл

Эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тууштай зогсох цаг

2022 оны гуравдугаар сарын 07
НҮБ-ын ЕНБД
Тайлбар: НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш
Зургийг: © UN Photo

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд