Илтгэл

The Secretary-General's Message for the International Day of Older Persons

2022 оны есдүгээр сарын 30

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

UN
United Nations