Илтгэл

Эх дэлхийн цагт нэгдэхийг уриалсан НҮБ-ын ЕНБД-ын уриалга

2023 оны гуравдугаар сарын 25

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага