Өгүүлэл

Хүн ба Эх дэлхийн төлөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дорвитой арга хэмжээ авах цаг нь яг одоо

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 21
dry and barren land
Тайлбар: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө Монгол орны экосистемд ихээхэн нөлөөлж байна.
Зургийг: © НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Хөгжлийн зохицуулалт - Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд