Илтгэл

Хорин жилийн тэртээх нисдэг тэрэгний осолд үрэгдсэн НҮБ-ын ажилтнуудын гэгээн дурсгалд

2021 оны нэгдүгээр сарын 14

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ХҮХЗГ
НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн Үйл Хэргийг. Зохицуулах Газар
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан