Илтгэл

Дэлхийн Хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөрт зориулсан НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын илгээлт

2023 оны тавдугаар сарын 02

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар
ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага