Зохион байгуулагчид

FAO, RCO, UNDP, UNFPA, UNICEF

Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Ядуурлыг устгах
Өлсгөлөнг устгах
Эрүүл мэндийг дэмжих
Жендерийн тэгш байдлыг хангах
Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

Холбоо барих

unrcomongolia@un.org
21 оны арван нэгдүгээр сарын 2022 | 1:00pm - 6:00pm

Семинар: Монгол Улсын нийгэм-эдийн засагт үзүүлж буй олон улсын тогтворгүй байдлын нөлөө

“Монгол Улсын нийгэм - эдийн засагт үзүүлж буй олон улсын тогтворгүй байдлын нөлөө” судалгааны танилцуулга, семинар

Байршил

Ulaanbaatar
UN Mongolia
United Nations Street-14,
Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 14201, Mongolia
14201 Ulaanbaatar
Mongolia
21 оны арван нэгдүгээр сарын 2022 | 1:00pm - 6:00pm

Энэ арга хэмжээний тухай