Илтгэл

Олон улсын Ардчиллын өдрийг тохиолдуулан илгээсэн НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын илгээлт

2022 оны есдүгээр сарын 15

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага