Өгүүлэл

Монгол Улсын цэнхэр дуулгатнуудад талархъя

2021 оны тавдугаар сарын 28
UN Peacekeepers in South Sudan
Caption: UN Peacekeepers in South Sudan
Photo: © UNMISS

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд