Илтгэл

ДЭМБ-ын Монгол дахь Суурин төлөөлөгч Др. Сергей Диордицагийн Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөрт зориулж хэлсэн үг

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 07

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Энэхүү санаачилгад хамрагдсан бусад байгууллагууд

MNG MoH
Mongolia Ministry of Health