Видео

Монгол Улс Хүн эрх хамгаалагчдыг хамгаалах хуультай боллоо. Хуулийг санаачлагч УИХ-ын гишүүн Д.Цогтбаатар НҮБ-ын Суурин зохицуулагч Тапан Мишратай ярилцлаа

2021 оны зургаадугаар сарын 30