Video

НҮБ эрүүл мэндийн тэгш бус байдлыг арилгахыг уриалж байна

20 April 2021