Илтгэл

НҮБ-ын Төрийн албаны өдрийг тохиолдуулан Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин зохицуулагч Тапан Мишрагийн хэлсэн үг

2021 оны зургаадугаар сарын 22

Илтгэл

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ-ын СЗГ
НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар
НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр