Өгүүлэл

Монголын энхийг сахиулагчид Mайомын ойролцоо босогчдын халдлагад өртөж шархадсан хүмүүст эмнэлгийн тусламж үзүүлж, нүүлгэн шилжүүлэв

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 16
wounded civilian attended to
Тайлбар: Монголын энхийг сахиулагчид шархадсан иргэнд тусламж үзүүлж байна.
Зургийг: © UNMISS

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Мэдээлэл харилцааны ажилтан
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

UNMISS
United Nations Mission in South Sudan

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд