Илтгэл

НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч Тапан Мишрагийн Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөрт зориулж хэлсэн үг

2021 оны дөрөвдүгээр сарын 07

Илтгэл

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага