Өгүүлэл

Эмэгтэйчүүдийн манлайллын зам эрэгтэйчүүдийнхээс илүү бартаатай

2021 оны гуравдугаар сарын 30
Delger, Governor of Gurvanbulag soum, Bulgan province
Тайлбар: Булган аймгийн Гурванбулаг сумын Засаг дарга Дэлгэр
Зургийг: © НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБХХ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр

Энэхүү санаачилгад хамрагдсан бусад байгууллагууд

MNG PS
Mongolia Parliament Secretariat
SDC
Swiss Agency for Development and Cooperation

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд