Өгүүлэл

Кoвид-19-ийн вакцин итгэл найдварыг бий болгож байгаа боловч бүхнийг шийдэх шидэт зүйл биш юм

2021 оны хоёрдугаар сарын 19
WHO Regional Director for the Western Pacific said: "COVID-19 vaccines offer hope, but are not a ‘silver bullet’
Тайлбар: Вакцин бидэнд ихээхэн итгэл найдвар төрүүлж буй ч бүх асуудлыг шийдвэрлэх зэмсэг хараахан биш юм гэж Др Такаши Касай хэллээ.
Зургийг: © WHO Western Pacific

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ДЭМБ
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд