Өгүүлэл

Хөл хорионы үеийн цахим сургалтын чанар хүртээмжийг сайжруулах нь

2021 оны хоёрдугаар сарын 02
гэрээр хичээлээ хийж буй хүүхдүүд
Тайлбар: Эгч дүүс гэртээ теле хичээлээ үзэж байна.
Зургийг: © Ц. Мягмарсүрэн / НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газар

Нийтлэлийг бичсэн

Soyolmaa

Д. Соёлмаа

НҮБ-ын СЗГ
Мэдээлэл харилцааны ажилтан
 

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

ЮНЕСКО
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага
НҮБХАС
НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБХС
НҮБ-ын Хүүхдийн сан

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд