Өгүүлэл

Mongolian herders leverage innovation to battle climate risks

2020 оны зургаадугаар сарын 17
Caption: Bolormaa, a herder in Zavkhan province, joins the discussion during the entrepreneurship training held under UN Joint Programme

Нийтлэлийг бичсэн

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
ILO
International Labour Organization
UN
United Nations
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд