Илтгэл

Op-Ed by UN Secretary General: "The War in Ukraine: A Silent Assault on the Developing World”

2022 оны дөрөвдүгээр сарын 21

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

UN
United Nations