Зохион байгуулагчид

UNDP

Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Ядуурлыг устгах
Өлсгөлөнг устгах
Эрүүл мэндийг дэмжих
Чанартай боловсролыг дэмжих
Жендерийн тэгш байдлыг хангах
Тэгш бус байдлыг бууруулах
Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

Холбоо барих

registry.mn@undp.org
09 оны гуравдугаар сарын 2021 | 2:00am - 3:30am

"COVID-19 IMPACT ON WOMEN AND GIRLS IN MONGOLIA" STUDY LAUNCH

Stay tuned to a virtual launch on “Covid-19 Impact on Women and Girls in Mongolia” Study!

 

Байршил

Ulaanbaatar
Ulaanbaatar
16010 Ulaanbaatar
Mongolia
09 оны гуравдугаар сарын 2021 | 2:00am - 3:30am

Энэ арга хэмжээний тухай