Илтгэл

Аутизмыг таниулах дэлхийн өдрийг тохиолдуулан НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын ирүүлсэн илгээлт

2022 оны дөрөвдүгээр сарын 01

Энэхүү санаачлагаар дэмжиж буй зорилгууд

Энэхүү санаачилгад нэгдсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд

НҮБ
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага